Šiaulių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Savivaldybės tarybos 2018-07-24 posėdis   [2018-07-24]DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Albrikienė Roma , Baristienė Ilona , Freimonas Rolandas, Gaubas Algimantas , Greičius Česlovas , Gricienė Vaida, Grubliauskis Arūnas , Strelcovas Simonas, Norkus Rymantas , Mačiulis Algis, Lukšas Kęstutis, Novogreckis Jonas, Rusteika Martynas , Motiejūnas Vaclovas, Tamošaitis Rolandas , Ramančionis Darius, Samuila Rolandas, Šakočiuvienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Albrikienė Roma , Baristienė Ilona , Freimonas Rolandas, Gaubas Algimantas , Greičius Česlovas , Gricienė Vaida, Grubliauskis Arūnas , Strelcovas Simonas, Norkus Rymantas , Mačiulis Algis, Lukšas Kęstutis, Novogreckis Jonas, Rusteika Martynas , Motiejūnas Vaclovas, Tamošaitis Rolandas , Ramančionis Darius, Samuila Rolandas, Šakočiuvienė Judita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. DĖL PRITARIMO VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKAI (Nr. TSP-241)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Albrikienė Roma , Baristienė Ilona , Freimonas Rolandas, Gaubas Algimantas , Greičius Česlovas , Gricienė Vaida, Grubliauskis Arūnas , Strelcovas Simonas, Norkus Rymantas , Mačiulis Algis, Lukšas Kęstutis, Rusteika Martynas , Tamošaitis Rolandas , Ramančionis Darius, Šakočiuvienė Judita,
Susilaikė: 2
Motiejūnas Vaclovas, Samuila Rolandas,
Prieš: 0


3. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-197 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Albrikienė Roma , Baristienė Ilona , Freimonas Rolandas, Gaubas Algimantas , Greičius Česlovas , Gricienė Vaida, Grubliauskis Arūnas , Strelcovas Simonas, Norkus Rymantas , Mačiulis Algis, Lukšas Kęstutis, Rusteika Martynas , Tamošaitis Rolandas , Ramančionis Darius, Samuila Rolandas, Šakočiuvienė Judita,
Susilaikė: 1
Motiejūnas Vaclovas,
Prieš: 0


4. DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI VEIKLOS AUDITĄ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 3
Baristienė Ilona , Lukšas Kęstutis, Motiejūnas Vaclovas,
Susilaikė: 4
Albrikienė Roma , Gaubas Algimantas , Tamošaitis Rolandas , Samuila Rolandas,
Prieš: 10
Freimonas Rolandas, Greičius Česlovas , Gricienė Vaida, Grubliauskis Arūnas , Strelcovas Simonas, Norkus Rymantas , Mačiulis Algis, Rusteika Martynas , Ramančionis Darius, Šakočiuvienė Judita,


5. KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA   Išsamiau